Dějiny města Plzně jsou kompletní. Na projektu pracovalo osm let celkem šedesát lidí  Plzeň
  09.01.2019

Hotovo. Dějiny města Plzně jsou kompletní. Třetí a poslední publikace, která se věnuje rozmezí let 1918 až 1990, byla slavnostně pokřtěna v úterý 8. ledna. Navázala tak na dvě předchozí, které vyšly v letech 2014 a 2017.

Klíčová role Plzně v dějinách České republiky. Nejen to dokazuje třísvazkové dílo nazvané Dějiny města Plzně. Obsáhlá kronika byla slavnostně pokřtěna primátorem Martinem Baxou a vedoucím plzeňského archivu Adamem Skálou v úterý 8. ledna na plzeňské radnici.

„Třísvazkové dílo ukazuje v plné šíři význam našeho města a dokazuje, že Plzeň sehrála klíčovou roli v uzlových okamžicích dějin. Byla rovněž důležitým centrem ve smyslu ekonomickém, materiálním i kulturním. Můžeme být na naše město hrdi,“ uvedl na křtu primátor Baxa.

Poslední, tedy třetí svazek mimo jiného zdůrazňuje, že se Plzeňané na začátku června roku 1953 postavili komunistickému režimu. Krom toho se v něm lze dočíst také o vývoji literatury, výtvarného umění, architektury, urbanistiky, divadelnictví či sportu v této době.

Kniha má celkem 1176 stran, k tomu navíc 443 obrazových příloh. Práce na posledním svazku byla podle vedoucího archivu Skály náročná i z toho důvodu, že o některých obdobích neexistují dílčí studie.

„Autoři proto museli často pracovat s dobovými prameny. Tato skutečnost však s sebou přinesla jedno pozitivum – podařilo se předložit zcela nový pohled na soudobé dějiny našeho města. Vzhledem k omezenému prostoru je ovšem řada témat pouze nastíněna a jejich hlubší poznání přinese teprve další studium,“ dodal Skála.

Plzeň je na toto dílo pyšná i z toho důvodu, že dosud neexistovala ideologicky ovlivněná publikace mapující moderní dějiny města. Třetí část svazku navazuje na dva předchozí z let 2014 a 2017. Ty se věnovaly období od pravěku po rok 1788, respektive následujícímu období.


Autor: Petr Jindra
Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: