Plzeň pohledem z družice. Vesmírné záběry mají pomoct v boji proti suchu  Plzeň
  20.12.2018

Čím dál větší sucho nutí nejen evropská města začít jednat. Plzeň se rozhodla pro provedení studie, jež má ukázat, které lokality jsou nejpostiženější a jaká opatření naopak v boji proti suchu pomáhají. Získaná data budou využita při plánování dalších akcí.

Globální oteplování a s ním spojené sucho přináší čím dál větší problémy. Západočeská metropole se rozhodla zvolit netradiční metodu pro boj s nimi. Nechala si zpracovat studii založenou na záběrech z vesmíru.

„Poslední roky ukázaly, že otázka sucha a s tím spojené problémy nabývají na intenzitě. Musíme přemýšlet do budoucna a v krocích, které plánujeme, zohledňovat situace, jež mohou nastat. Při jakémkoliv rozhodovacím procesu je základem mít objektivní data, z nichž můžeme vycházet. Velmi oceňuji, že se tyto cenné informace podařilo získat,“ komentoval netradiční aktivitu primátor Martin Baxa.

Studie například prokázala, jak výstavba průmyslových oblastí prokazatelně přispívá ke zvyšování teploty ve městě. Zároveň také ukazuje, jak výsadba zeleně pomáhá město ochlazovat. Díky srovnání s dosud užívanými metodami a daty Českého hydrometeorologického ústavu pak město může vyhodnotit, která aktivita pomáhá k ochlazování více a která méně.

„Plzeň s projekty na snižování teploty počítá dlouhodobě. Existují plány na zelené střechy, nové parkovací plochy se vsakováním vody nebo podzemní nádrže na vodu určenou k zavlažování. Tato nádrž se již realizuje,“ uvedla mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková.

Studie sucha přišla západočeskou metropoli na 40 tisíc. Sběr dat bude pokračovat také v dalších letech.


Autor: Petr Jindra
Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: